Skip to main content

Over Heybrug.be
Kinépraktijk Liesbeth Vulsteke


De praktijk bestaat sinds 2012

In onze praktijk komt de patiënt op de eerste plaats. Onze behandelingen zijn dan ook steeds individueel aangepast. Je bent welkom in onze praktijk en we bieden ook thuisbehandelingen aan.

We vertrekken steeds vanuit een intake gesprek en een kinesitherapeutisch onderzoek. Er wordt gezocht naar de oorzaak en de ernst van het probleem. Daarna wordt een behandelingsplan opgesteld dat we aanpassen naargelang de evolutie van uw aandoening.

De behandelingen worden zoveel mogelijk onder de pijngrens uitgevoerd en progressief opgebouwd. We hebben extra aandacht voor educatie, activatie en preventie.

Ons einddoel is het bereiken van een maximaal functioneel niveau qua houding en beweging.

Hierbij zijn onze grootste troeven een oefenruimte, continue bijscholing in de nieuwste technieken en een ruime ervaring.

Ons team

Liesbeth Vulsteke

Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting musculoskeletale therapie behaald in UGent met onderscheiding

Marlies De Wulf

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting kinderen.

Specialisaties

Binnen onze praktijk bieden we niet alleen algemene revalidatie aan, maar zijn we ook gespecialiseerd in

Algemene kinesitherapie en revalidatie

Acute problemen: nek/rugklachten, peesletsels, , spierscheur, enkelverstuiking, frozen shoulder.

Chronische problemen: Reuma, MS, parkinson, fybromyalgie, CVA,chronische lage rugpijn, gangrevalidatie, ea...

Postoperatieve revalidatie: prothese, artroscopie,osteosynthese,ea...

Cardiorevalidatie: coronaire bypassoperatie, hartklepoperatie,ea...

Manuele therapie

Manuele therapie bestaat uit het behandelen van gewrichts-, spier- en of zenuwdysfuncties bij klachten (bewegingsbeperking, pijn) t.h.v. het bewegingsstelsel. Vooral rug- en nekklachten worden via manuele therapie behandeld.

Tijdens de behandeling wordt ook voldoende aandacht besteed naar eventuele ergonomische oorzaken van de klachten, houding en mogelijke psychologische factoren die deze klachten kunnen in stand houden.

De behandeling bestaat uit passieve articulaire, myogene en neurogene technieken die manueel worden uitgevoerd door de therapeut, actieve oefentherapie met nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van bewegen en het versoepelen en versterken van spieren. De manuele therapeut heeft ook een belangrijke adviserende, begeleidende en informerende rol naar het functioneren toe tijdens het uitvoeren van de dagdagelijkse taken.

Dry Needling

Hierbij behandelen we pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren.

In deze spieren ontwikkelen er zich dan pijnpunten (triggerpoints) met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone.

Deze pijnpunten kunnen bestreden worden zowel door manuele technieken als door dry needling Hierbij wordt het triggerpoint aangeprikt met een fijne naald.

Deze technieken zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Lymfedrainage volgens Vodder

Lymfedrainage is een zachte massagevorm, waarbij ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, om het lymfstelsel te stimuleren en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, om zo het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via de lymfbanen af te voeren. Verder heeft het ook als doel de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Fasciatherapie

Fasciatherapie mDB is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. Indien nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden. Hieruit kan men afleiden dat de fasciatherapie naast een therapeutisch ook een vormend aspect kan hebben.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Prenatale begeleiding: De mama wordt voorbereid op de bevalling via praktische tips, bekkenbodemoefeningen, ademhalings- en ontspanningstechnieken. Verschillende zwangerschapsklachten zoals bekkenpijn, lage rugpijn of kortademigheid kunnen worden aangepakt.

Postnatale begeleiding:  de mama traint na de bevalling haar natuurlijk spierkorset terug op, zodat sportactiviteiten na de behandeling veilig kunnen worden opgebouwd. Dit is belangrijk om blijvende klachten ten gevolge van de zwangerschap of bevalling te vermijden of in functie van een volgende zwangerschap.

Houdingscorrectie bij volwassenen en kinderen

We leren een correcte houding en efficiënte bewegingen aan om zo de overbelasting van nek en rug te verminderen. Tevens verhogen we de belastbaarheid van nek en rug d.m.v. stabilisatietraining (= core stability training) Vaak wordt ook tape gebruikt om de correctie wat te ondersteunen in het begin.   De meest voorkomende houdingsproblemen zijn hyperlordose thv lage rug of nek, sway back, leaning forward,  thorakale kyfose, scoliose.

Respiratoire kinesitherapie

Ademhalingsproblemen en vastzittend slijm in de luchtwegen van de baby, het kind of de volwassene worden via het gebruik van de stethoscoop gelokaliseerd om deze snel en doelgericht te kunnen behandelen.

Dit zowel bij acute als chronische longaandoeningen (bronchitis, pneumonie, atelectase, COPD, mucoviscidose,…).

De drainagetechnieken worden aangevuld met tips en aanleren van ademhalingsoefeningen voor thuis.

Psychomotorische ontwikkeling bij kinderen

Om gericht te kunnen handelen moeten onze bewegingen vanuit ons denken gestuurd en gepland worden. Dit vraagt lichaamskennis, richten van aandacht en motorplanning. Voor we starten met de behandeling doen we testen op maat van het kind.

Zowel op vlak van bewegen zoals grove en fijne motoriek, schrijfmotoriek, visuomotoriek,  als op vlak van psyche: faalangst, laag zelfbeeld, werkplanning kunnen zich een aantal problemen voordoen.

Bij de specifieke behandelingen van kinderpsychomotoriek proberen we een strak schema aan te bieden aan het kind: dezelfde therapeut, behandeldag, behandeluur

Typ 10

Dit zijn 10 lessen om de basisvaardigheid aan te leren. Je leert speels typen zonder tijdsdruk.  Het is voor elk kind vanaf 9 jaar.  Er is persoonlijke begeleiding en het is  geschikt voor kinderen met leer-en ontwikkelingsproblemen.


Heybrug.be
Locatie & contact